Sa isang lupain ng sariwa, maraming na may kanya- kanyang kagandahang taglay ay nakatira doon.Subalit may isang gulay na may maputlang maputlang kulay, at ang kanyang lasang taglay ay di mapaliwanag.Isang araw may nabuo siyang isang maitim na balak.Nang sumpait and gabi,kinuha ni Ampalaya ang lahat ng mga magagandang katangian ng mga gulay.Nung napansin ng mga gulay ang mga sarili nila at si Ampalya. Nagalit ang mga ito at sinumbong nla ng pagnanakaw si Ampalaya.Dahil dito,binalik ni Ampalaya ang lahat ng mga magagandang katangian ng mga gulay.Subalit, nang nakalipas ang ilang sandili ay nagbago ang anyo ni Ampalaya.Ang balat niya ay kumulubot at ang lasa niya ay pumait dahil sa ginawa niya.

Advertisements